کمی منتظر بمانید ...

درباره حسابا

شرکت فناوری‌های علوم داده حسابا ، در سال ۹۹ توسط جمعی از دانش‌آموختگان دانشگاه صنعتی شریف تاسیس شده است. هدف از تشکیل حسابا، کمک به تصمیم‌سازی‌های هوشمند بر مبنای داده است. برای متخصصان حسابا، حل مساله‌های بنیادی در بخش‌های مختلف کشور ارزش بزرگی دارد.

حسابا با بهره‌بردن از روش‌های به روز تحلیل‌داده، توسعه‌ی نرم‌افزار و ابزارهای مدیریت ِمه‌داده ها، مجموعه‌ی هماهنگی از دانش و فناوری را در کنار تجربه برای ارائه به کسب وکارها فراهم میکند.

اگر سازمانی هستید که با داده سروکار دارید و برای استفاده از آن‌ها در حل مساله های خود با چالش‌هایی روبه‌رو شده‌اید، گذری بر حسابا بیندازید؛ اینجا داده‌های شما رنگ تازه‌ای به خود میگیرند.فرصت های شغلی
حسابا

شرکت فناوری‌های علوم داده حسابا ، در سال ۹۹ توسط جمعی از دانش‌آموختگان دانشگاه صنعتی شریف تاسیس شده است. هدف از تشکیل حسابا، کمک به تصمیم سازی‌های هوشمند بر مبنای داده است.

© 2021 Hesaba. All Rights Reserved.